• Projektų derinimai

    Kokių reikia dokumentų norint gauti statybos leidimą:

        1. Sklypo registravimo pažymėjimą kadastro registrų centre.
        2. Sklypo ribų planą.
        3. Bendraturčių raštišką sutikimą rengti norimą projektą.
        4. Pastato inventorinę bylutę (jei bus vykdoma pastato rekonstrukcija).
        5. Pastato registravimo pažymėjimą kadastro registrų centre (jei bus vykdoma pastato rekonstrukcija).
        6. Projektavimo sąlygų sąvadą ir technines sąlygas (gaunami pateikus nuosavybės dokumentus savivaldybei).
        7. Sklypo topografinę nuotrauką (užsakant būtina atsižvelgti į išduotas technines sąlygas).
        8. Techninį pastato projektą.
        9. Sklypo sutvarkymo projektą.
        10. Suvestinį inžinerinių tinklų planą (inžinerinių tinklų - elektros, vandentiekio, kanalizacijos, dujų - prijungimo prie namo projektai).
        11. Atestuotų architektų ir projekto vadovo, atlikusių projektą atestato kopijos.
        12. Sutarties su techninės priežiūros prižiūrėtoju ir jo atestato kopijos.
        13. Sutarties su rangovine organizacija įsipareigojusia išvežti šiukšles iš objekto (rekonstrukcijos atveju).

Atgal