• Detaliųjų planų rengimas

       Prieš pradedant rengti detalųjį planą reikia pasirašyti sutartį su Savivaldybe dėl detaliojo plano organizatoriaus teisių perleidimo fiziniam asmeniui. Tuo atveju jei planavimo organizatorius yra savivaldybė, reikalinga trišalė sutartis.

        Reikalingi dokumentai:

        1. Sklypo registravimo pažymėjimas kadastro registrų centre.
        2. Sklypo ribų planas.
        3. Bendraturčių raštiškas sutikimas rengti norimą projektą.
        4. Sklype esančių pastatų teisinės registracijos dokumentai.
        5. Apskrities viršininko sprendimas, jei planuojamas valstybei priklausantis žemės sklypas.

Atgal